ข่าวสารทั่วๆไป”ล็อกดาวน์กรุงเทพ” ยกฐานะคุมเข้ม กทม. สั่งปิดสถานที่

จ.กรุงเทพฯ ประกาศ “ล็อกดาวน์กรุงเทวดา” ยกระดับคุมเข้ม กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่ ตามความเห็น ศบค. เช็กตรงนี้อะไรเปิด อะไรปิด

ช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้รายงานข่าวชัดแจ๋วลึกออนไลน์ รายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “จ.กรุงเทพฯ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” ได้โพสต์ ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ล็อกดาวน์กรุงเทวดา ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังเพิ่มเติมขึ้น ตามความเห็น ศบค. เพื่อรีบปรับแต่งและบรรเทาเหตุการณ์เร่งด่วนให้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีรายละเอียดังนี้

lockdown

1. ปิดสถานที่ต่อตามประกาศเดิม ที่ระบุเอาไว้ภายในประกาศจ.กรุงเทพฯ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 33, 34, 35 และ 36 และให้กระทำตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 ที่พรก.การจัดการราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

 

2. เปิดได้ตามข้อตกลง

• ห้องอาหารเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งในร้านค้า ให้ซื้อกลับไปอยู่ที่บ้านเพียงแค่นั้น
• ร้านค้าสบายซื้อและตลาดสด ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น.
• บังกะโล ให้เปิดได้ตามเวลาธรรมดา งดเว้นกิจกรรมจัดการสัมมนา การสัมมนา การจัดเลี้ยง
• สถานที่เรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกหัด และสถานศึกษา ห้ามใช้สถานที่จัดการสอน
• ห้าง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และพื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดยา หรือบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐ

lockdown1

lockdown2

3. เปิดได้ตามเหตุจำเป็น (กระทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด)

• โรงหมอ สถานพยาบาล สถานพยาบาลหมอรักษาโรค ร้านขายยา
• ร้านรวงทั่วๆไป
• โรงงาน
• ธุรกิจหลักทรัพย์
• ธุรกรรมการคลัง
• แบงค์
• ตู้กดเงิน
• ธุรกิจติดต่อโทรคมนาคม
• ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์
• ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์
• ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
• ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ช่างและวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้าง
• ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จิปาถะอันจำเป็น
• สถานที่จำหน่ายแก๊สเหลว เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ตลาดนัด (เฉพาะส่วนที่จำหน่ายอาหารและวัตถุดิบเพื่อการบริโภค)
• สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงหมอและที่มีการรับตัวไว้พักพักแรมเป็นปกติธุระ
• สถานดูแลคนวัยชรา (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักพักแรมเป็นปกติธุระ)
• ธุรกิจสัญญาประกันภัย
• หน่วยบริการงานช่วยเหลือช่วยเหลือ
• ศูนย์บริการหรือร้านค้าปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมยานพาหนะ
• ร้านค้าแบตเตอรี่
• หน่วยบริการสำรวจหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
• ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ และบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)
ผู้รายงานข่าวรายงานว่า การล็อกดาวน์กรุงเทวดา เริ่มวันนี้เป็นวันแรก(20ก.ค.) ดังนี้ประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) ส่งผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 2 เดือนสิงหาคม 64 หรือจวบจนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอันอื่น ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 64