ครม.รับทราบ เขยื้อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแรงโครงสร้างรองรับ

คณะรัฐมนตรีรับรู้ เขยื้อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งโครงสร้างรองรับ-พัฒนาระบบส่วนประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รมต.นำแผนการไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา โรงแรม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีเดินทาง) ที่ จังหวัดกระบี่ ว่า คณะรัฐมนตรีรับรู้การลงพื้นที่ศึกษางานของ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยกตัวอย่างเช่น กระบี่ ตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสตูล เพื่อขับแผนการรวมทั้งโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการชิงชัยของไทย ดังเช่นว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาประเทศกระบี่ โครงการพัฒนาปรับแก้ท่าเรือภูเก็ต รวมทั้งโครงการนำสายติดต่อลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว รวมทั้งก่อสร้างท่าเรืออ่าวมาหยาบคายริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตร ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินรวมทั้งปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มราคารวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้งความสวยจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากโครงสร้างรองรับ โดยพัฒนากลุ่มโอท็อป รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวมทั้งปาล์มน้ำมัน โดยปรับแก้ระบบที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน สำหรับเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 จัดการกับปัญหาที่ดินรวมทั้งที่อยู่ที่อาศัย รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคง แล้วก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง ปกป้องรวมทั้งการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 พร้อมกันกับการจัดการของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพชาวไทยทุกตอนวัย จัดทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างจังหวะด้านการศึกษาของผู้พิการรวมทั้งด้อยโอกาส รวมทั้งจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผลักดันบริหารจัดการน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการว่าจ้างก่อสร้างขุดลอกรวมทั้งบำรุงรักษาชายฝั่งทะเลรวมทั้งรอบๆร่องน้ำกันตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

น.ส.รัชดากล่าวว่า รัฐบาลจัดการตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการผลิตความสามารถสำหรับเพื่อการชิงชัยรวมทั้งที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนารวมทั้งสร้างเสริมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งส่วนราชการ นอกจากนี้ พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งเครือข่ายคมนาคมทางถนน การบริหารจัดการภัย ติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่วนประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมดูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันจากกองทุนผลักดันการอนุรักษ์และรักษาพลังงาน รวมทั้ง 3.การเสริมสร้างรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงการพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยพอเพียง การจัดการตามแผนการการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบรวมทั้งการเล่าเรียนตามความสะดวก ฯลฯ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องนำผลสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป