ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านตัวละครความสนใจสำหรับการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความเอาใจใส่กับการนำเข้าวัคซีนช่องทาง โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้สนใจวัคซีนช่องทาง (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินงานจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์ตอนนี้ ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่แน่ชัดแก่ทุกคนมิได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในระยะเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าบางทีอาจกำเนิดความเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงประเด็นนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีก็เลยพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวถึงมาแล้ว โรงพยาบาลวิภาวดีก็เลยต้องการขอประทานโทษทุกคนมาในโอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดกรุณาเข้าใจในเรื่องความบริสุทธิ์ใจและสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกคน ดังนี้ ถ้าหากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความแจ้งชัดสำหรับการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนช่องทาง โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อไต่ถามสิ่งที่ต้องการถัดไป ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลวิภาวดี

ดังนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์เนื้อความดังที่กล่าวถึงมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นไม่น้อยเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า น่าจะเกิดขึ้นจาก โรงพยาบาลโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบและบีบคั้น กีดกั้นการนำเข้าวัคซีน กระทั่งไม่สามารถจัดซื้อได้ …