ด่วน! คำบัญชาตั้งตร. ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ วาระ64 คลอดแล้ว เช็กชื่อเลย

ด่วน ผบ.ตำรวจ ลงนามคำบัญชาแต่ง ตำรวจ ระดับ รองผบก.-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 จัดเตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ ลงนามคำบัญชาแต่งข้าราชการตำรวจให้ครอบครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. และ ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจดูความถูกต้องแน่ใจสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจดูเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่กล่าวมาข้างต้นไปยัง กองสั่งงานสารนิเทศ (สท.) เพื่อทาง สท. นำคำบัญชาดังที่กล่าวมาข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งดังที่กล่าวมาข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบทันที อย่างไรก็ตาม สามารถพิจารณารายนามการแต่งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/news