ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ทำงานสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ่ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งมีการกระทำโปรโมทโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรชมรมเพื่อตรึกตรองข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายน้องชาย บอกว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นเห็นว่า ความประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวถึงแล้วของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง รวมทั้งเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวทำงานต่อไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนกำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งทำงานตามมติมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงหัวหน้าคณะสงฆ์ดูแลพระสงฆ์ที่เกี่ยว พร้อมตรวจตราความประพฤติของภิกษุที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อมิให้กำเนิดความเสื่อมเสียแวดวงพระสงฆ์รวมทั้งพระพุทธศาสนา.