ปชช.หนักใจจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ปชช. 60% กังวลใจจัดงานลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ท่องเที่ยวงาน-ลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวคุ้มครองวัววิดครัดเคร่ง อยากลอยวัววิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร จำนวนทั้งสิ้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยรวมทั้งมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงหนแรกในตอนที่ยังมีสถานการณ์วัววิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายนก่อนหน้าที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ หรือจำนวนร้อยละ 60.04 บอกว่า กังวลใจเรื่องวัววิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาจำนวนร้อยละ 52.29 บอกว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย สืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีเลิศ จำนวนร้อยละ 50.00 บอกว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการท่องเที่ยว จำนวนร้อยละ 44.28 บอกว่า ทำให้บรรยากาศครื้นครึก สนุกสนาน ได้ผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความตึงเครียด รวมทั้งจำนวนร้อยละ 31.43 บอกว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามเดิม
เมื่อถามว่าหลังจากคลายล็อกรวมทั้งเปิดประเทศแล้ว พสกนิกรพึงพอใจจะไปร่วมเทศกาลลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือจำนวนร้อยละ 43.94 บอกว่า ไม่ไป รองลงมาจำนวนร้อยละ 30.68 บอกว่า ไม่มั่นใจ มีเพียงแค่จำนวนร้อยละ 25.38 บอกว่า ไป 25.38 รวมทั้งเมื่อถามว่าหากได้ไปลอยกระทง พสกนิกรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่หรือจำนวนร้อยละ 33.50 บอกว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาจำนวนร้อยละ 26.99 บอกว่า กระทงอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวนร้อยละ 23.56 บอกว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามหาความเชื่อมั่นและมั่นใจถัดมาตรการคุ้มครองวัววิด-19 ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือจำนวนร้อยละ 40.86 บอกว่า ไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจ จำนวนร้อยละ 30.71 บอกว่า ไม่มั่นใจ จำนวนร้อยละ 23.57 บอกว่า ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจ รวมทั้งจำนวนร้อยละ 4.86 บอกว่า มั่นอกมั่นใจมาก

เมื่อถามหาสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวสำหรับการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 86.82 บอกว่า มีวิธีการป้องกันวัววิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 63.05 บอกว่า สถานที่จัดงานจะต้องเหมาะสม ระบายอากาศก้าวหน้า ไม่แออัด ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 50.04 บอกว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองอันตรายจากดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง ไฟไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 47.89 บอกว่า ย้ำสงวนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีเลิศ ชั้น 5 จำนวนร้อยละ 41.52 บอกว่า ตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานชายน้ำ เมื่อถามหาการลอยกระทงในปีนี้ที่มีวัววิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 68.04 บอกว่า งดเว้นการไปสถานที่แออัด ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 62.16 บอกว่า ระวังสุขภาพมากขึ้น ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 50.40 บอกว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 44.52 บอกว่า ความสนุกลดลง ชั้น 5 จำนวนร้อยละ 39.90 บอกว่า มัธยัสถ์มากขึ้น

ทั้งนี้เมื่อถามหาสิ่งที่พสกนิกรอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 87.84 บอกว่า วัววิด-19 ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 59.10 บอกว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 57.84 บอกว่า ของใช้แพง น้ำมันแพง ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 55.41 บอกว่า ความอดอยาก รวมทั้ง ชั้น จำนวนร้อยละ 54.41 บอกว่า 5 ปัญหาด้านการเมือง