ปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำหลาก 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายสุวจนะ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และก็ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองปกป้องและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม ต่อเนื่องบริเวณเมืองไทยตอนบน และก็อต.คาดเดาว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง และก็นำมาซึ่งการทำให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากขึ้นเรื่อยๆ

โดยคาดเดาจำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ แล้วก็ตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ว่ายังคงจําเป็นจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนี้ประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.จังหวัดปทุมธานี ใคร่ครวญแล้วเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมเพรียงรับเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่เลี้ยงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองปกป้องฝั่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงเหตุการณ์น้ำปัจจุบันนี้ และก็ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการแคว้นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และก็มีฝนตกสะสม พร้อมกับผสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมตัว กําลังพล อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร และก็ยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินงาน อํานวยความสบาย และก็ให้ความให้การช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) ถ้าหากกำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ และก็การให้ความให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการคุ้มครองปกป้องและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์มือปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และก็ถือปฏิบัติ

water