ประกันสังคม ประกาศ จัดแจงฉีดยาเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ ม.33 วันไหน-เตรียมตัวเช่นไร ที่นี่

เตรียมตัวผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดยาวัววิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมพร้อมเช่นไร ได้ฉีดวันไหน ตรวจทานได้ที่นี่

วันที่ 12 ส.ค. 2564 สำนักข่าวไทย แถลงการณ์ว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะพันธุ์ รองผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมตัวสำหรับเพื่อการฉีดยาวัววิด 19 ให้แก่ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

sso

เริ่มฉีดยาเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวง โดยแบ่งผู้เอาประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า รวมทั้งจะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ข้างใน 12-16 อาทิตย์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม

– ผู้เอาประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน – 21 เดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. – 28 ก.ย. 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2564เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์ซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ข้างใน 3-4 อาทิตย์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดทั้งปวงด้วยเหมือนกัน

– สำหรับผู้เอาประกันตนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพที่ได้รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม – 6 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เมื่อวันที่ 16-27 ส.ค. 2564

– ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ดังเช่นว่า จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม – 13 ส.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 16-27 ส.ค. 2564
การนัดหมายฉีดยา

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้เอาประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้เตรียมการศูนย์ฉีดยากระจัดกระจายทั่วพื้นที่จังหวัดกรุงเทพอีกทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด รวมทั้งอีกทั้ง 5 จังหวัดเป็นระเบียบแล้ว

ถ้าเกิดมิได้รับ SMS จำเป็นต้องทำอย่างไร ?

ถ้าเกิดผู้เอาประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แต่ว่ามิได้รับ SMS นัดหมาย สามารถตรวจทานวันนัดหมายฉีดยาเข็มที่ 2 ได้ที่หน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าเกิดไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้าเกิดมีเรื่องที่น่าสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 1 วัน
sso2

การตระเตรียมก่อนฉีดยา

– นอนพักผ่อนให้พอเพียง

– งดเว้นการบริหารร่างกายหนัก

– สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น

– ตระเตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดยา รวมทั้งมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย