รมว.ศึกษาธิการ เผยมติห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็สำนักงานผลักดันการศึกษานอกระบบและก็การเล่าเรียนตามสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ด้วยเหตุว่าสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับเพื่อการทำความเข้าใจและก็สิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน อาจารย์ และก็พนักงาน เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อสื่อสารและก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยไตร่ตรองตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดแจงจัดแจงเรียนการสอนในแบบอย่างปกติเป็นหลักอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564.