ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติตลอดถึง 31 สิงหาคม ประเมินทุก 14 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับ 29 จว.พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติตลอดถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยพร่ กฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการ ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ดังนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเนื่องอีกระยะเวลาหนึ่ง พร้อมยกระดับมาตรการ เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดเพิ่มความรุนแรงขึ้น

แต่ จากการที่ได้ควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดในกรุ๊ปแรงงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จ.กรุงเทพฯแล้วก็ละแวกใกล้เคียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแบบกลุ่ม โดยปิดสถานที่ก่อสร้างแล้วก็บริเวณที่พักที่อาศัยชั่วครั้งคราวสำหรับคนงาน ตลอดจนได้มีการกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือธุรกิจการค้าที่มีความเสี่ยงบางครั้ง เพื่อผลดีสำหรับในการควบคุมแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ผลของการดำเนินงานในตอนที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบการ แล้วก็ผู้จะรับผิดชอบสำหรับในการแก้ไขสถานที่พักคนงาน แล้วก็การสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ การปรับแต่งสถานที่ประกอบกิจการแล้วก็เตรียมมาตรการด้านป้องกันแล้วก็ควบคุมโรค แล้วก็การควบคุมติดตามให้เป็นไปตามมาตรการพื้นที่ราชการกำหนดเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว
จึงควรปรับการบังคับใช้บางมาตรการต่อกรุ๊ปบุคคล สถานที่ แล้วก็ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลพวงต่อพสกนิกร ทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคม แม้กระนั้นยังคงให้ทำตามมาตรการควบคุมแล้วก็กำกับติดตามการคุ้มครองแล้วก็ควบคุมโรคจากที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

ดังนี้ สาระสำคัญของประกาศคือ ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง (สีแดงเข้ม) จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด มี กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก จังหวัดนครนายก นครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ จังหวัดระยอง ราชบุรี ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรสงคราม สระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวม 37 จังหวัด ดังนี้ กาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น เมืองจันท์ ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พัทลุง จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร จังหวัดสตูล สระแก้ว สุโขทัย จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภูเขา อุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็อำนาจเจริญก้าวหน้า

ในขณะที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวม 11 จังหวัด ดังนี้ จ.กระบี่ จังหวัดนครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา จังหวัดพังงา แพร่ จังหวัดภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน แล้วก็สุราษฎร์

– พื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง (สีแดงเข้ม) ทั้ง 29 จังหวัด ยังให้ลดแล้วก็จำกัดการย้ายที่เดินทาง ห้ามออกนอกบ้านเรือนระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.วันพรุ่งนี้
– พื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากกว่า 5 คน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากกว่า 20 คน
– พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากกว่า 50 คน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากกว่า 100 คน
– พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดงานกิจกรรมซึ่งมีการจับกลุ่มรวมกันมากกว่า 150 คน
– ร้านขายของกินหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้าง ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง ให้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ขายแบบดิลิเวอรีเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลูกค้า

ดังนี้ ให้ทำตามมาตรการนี้เป็นระยะเวลาตลอดจนถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564 โดยให้ประเมินเหตุการณ์แล้วก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน

ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกอ่าน คำบัญชาศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่เหตุการณ์ที่กำหนดเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เอาจริงเอาจัง พื้นที่ควบคุมสูงสุด แล้วก็พื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการจัดการราชการ ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจวบจนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น