ราชกิจจาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ ส่งผล 28 ไม่.ย.

ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชธุระจจานุเบกษา เผยแพร่กฎระเบียบออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้านค้า จับกลุ่มสังสรรค์ งานเลี้ยงรื่นเริง แล้วก็ห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับกฎระเบียบนี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง แล้วก็พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จ.ยะลา แล้วก็จังหวัดสงขลา

สรุปกฎระเบียบ ดังต่อไปนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างต่ำ 30 วัน แล้วก็ห้ามย้ายที่แรงงานชั่วครั้งชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในห้องอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ โฮเต็ล ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเพียงแค่นั้น

3. ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดปฏิบัติการได้ถึง 21.00 น. โดยงดเว้นให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. โฮเต็ล ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดเว้นการจัดประชุม การสัมมนา แล้วก็จัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดงานกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลปริมาณรวมกันเกินกว่า 20 คน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าบางทีอาจปฏิบัติการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วไว้ชั่วครั้งชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์กระทำการปรับปรุงสถานการณ์เร่งด่วนด้านความยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยว ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองการเดินทาง อย่างต่ำ 30 วัน ในทางการติดต่อสื่อสารเข้าออกชายแดนภาคใต้ แล้วก็กรุงเทวดา-ละแวกใกล้เคียง

8. ให้ราษฎรงดเว้นกิจกรรมทางด้านสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการพูดคุย งานจัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดแล้วก็ครัดเคร่ง เป็นระยะเวลา 30 วัน ยกเว้นเป็นการจัดพิธีกรรมตามวัฒนธรรม
คำสั่งนี้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6