ราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนโอกาส

ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนหนทาง ปรับกฎที่ก่อให้เกิดความล่าช้า สร้างความแจ่มแจ้ง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังนี้

จากที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วตอนวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีจำนวนคนเจ็บเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

และก็ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่างๆที่เพิ่มขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย ก็เลยลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความอุตสาหะอย่างมากสุดสำหรับเพื่อการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพ เพื่อกำเนิดภูมิต้านทานกลุ่มอย่างรวดเร็ว แล้วก็ควรจะให้ความสำคัญกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ไปอย่างเร็ว แล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีน แล้วก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแท้แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยเน้นกรุ๊ปที่ยังมิได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความอุตสาหะอย่างมากสุดแล้วก็เร็วที่สุด สำหรับเพื่อการนำเข้าวัคซีนหนทางทุกประเภทที่ได้รับการยินยอมโดยอย. โดยปรับกฎแล้วก็ระบบราชการที่ก่อให้เกิดความล่าช้า รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้วิจัยวัคซีนแล้วก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อสามัญชนได้รับโอกาสแล้วก็หนทางสำหรับเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความแจ่มแจ้งแล้วก็โปร่งใส ให้ความสำคัญกับวิธีการด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามและก็จะต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะสถานะการณ์ไม่ปรารถนาที่เกิดขึ้นข้างหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยแล้วก็เร็ว

4.สามัญชนควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่รัฐบาลจัดหามาให้แล้วก็วัคซีนหนทาง โดยยังจะต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคดังเช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการจับกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดแม้ว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากวัคซีนทุกประเภทป้องกันการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งแค่นั้น แต่ว่าป้องกันอาการเจ็บเจ็บไข้ร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตก้าวหน้า

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนเจ็บแล้วก็ผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล และก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆพนักงานด้านการแพทย์ แล้วก็สามัญชนสำหรับเพื่อการเห็นด้วยวัคซีนโควิด-19
ประกาศในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย

vaccine1