‘วัดจุฬามณี’วัดดั้งเดิมถิ่นกำเนิดนายของหวานต้มยุคกรุงศรีจมน้ำอีกทั้งวัด

3 เดือนตุลาคม64-นางสาวอรุโณทัย พารอด กำนัน ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เผยแพร่สถลาพความทรุดโทรมข้างในวัดจุฬามณี ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขต ตำบลบ้านกุ่ม ขนาดพื้นที่กว่า 15 ไร่ ซึ่งตอนเวลาเช้าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา แนวคุ้มครองอุทกภัยของวัดฝั่งทิศใต้ พร้อมกันรั้วของวัด ได้พังทลายลงเพราะแรงดันของน้ำ ที่ท่วมสูงในชุมชนรอบวัดกว่า 2 เมตร และน้ำได้ไหลล้นเข้าในพื้นที่วัดอย่างรวดเร็ว เพียงแต่ไม่กี่ชั่วโมง พบว่า ระดับน้ำในวัด ในชุมชน และในแม่น้ำเจ้าพระยา หรูหราเท่ากันหมดแล้ว

โดยในวัดหากแม้จะผ่านการถมดินให้สูงขึ้นมาบ้างแล้ว แม้กระนั้นปัจจุบันน้ำได้ท่วมพื้นที่วัดสูงโดยประมาณ 1.5 เมตร โดยน้ำได้ท่วมทุกพื้นที่ ตั้งแต่พระอูโบสถ์ และวิหาร ยุคกรุงศรีอยุธยา กลุ่มกุฏิสงฆ์ เมรุ ศาลาสวดอภิธรรมศพ ชั้นล่างของศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญหลังเก่า รวมถึง รพ.สต.บ้านกุ่ม ที่เป็นศูนย์กลางขจัดปัญหาโควิดในตำบล ถูกอุทกภัยชั้นล่างไปหมดสิ้น เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่วัด
โดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา 1 อาทิตย์ ที่วัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดรกรากของนายชนมต้ม บรมคูมวยไทย ยุคกรุงศรีอยุธยานั้นชาวบ้าน ทำงานคุ้มครองพื้นที่วัดทั้งวันทั้งคืน เพื่อสู้กับอุทกภัยสูง แม้กระนั้นวันนี้ น้ำได้พังทลายเข้ามาสร้างความเสียหายจนหมดสิ้น ส่วนชุมชน 9 หมู่บ้านตั้งริมเจ้าพระยา นั้นท่วมทุกหมู่บ้านเหมือนกัน