“วันมหิดล” 24 ก.ย. 2564 ปีนี้เป็น “วันหยุดพิเศษ” มีความหมายเช่นไร

ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นเป็น “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ก.ย. 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

ก.ย. 2564 ถือได้ว่าเป็นปีแรกที่ “วันมหิดล” ถูกนับเป็นวันหยุดราชการพิเศษประจำปี ซึ่งทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 วันมหิดล (วันหยุดราชการกรณีพิเศษ)
เสาร์ที่ 25 ก.ย. 2564
อาทิตย์ที่ 26 ก.ย. 2564

mahidol2

เพิ่มเป็นวันหยุดพิเศษประจำปี

ตามความเห็น ครม. (29 ธ.ค. 63) เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มอีกพิเศษ และกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 เห็นดีเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกันยังวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” บอกว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
วันรำลึก “พระพ่อที่การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 ก.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันเหมือนวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจความเก่งกล้า พระบรมราชพ่อ (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลอำนาจ กรมหลวงสงขลาเจ้าเมือง) พระพ่อที่การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งภาควิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

ซึ่งในวันนี้ได้มีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจความเก่งกล้า พระบรมราชพ่อ จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และมีการความก้าวหน้าเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้รุ่งโรจน์ปรับปรุงรุ่งโรจน์เสมออารยะประเทศ

วันรำลึก “พระพ่อที่การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 ก.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันเหมือนวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจความเก่งกล้า พระบรมราชพ่อ (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลอำนาจ กรมหลวงสงขลาเจ้าเมือง) พระพ่อที่การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งภาควิชาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

ซึ่งในวันนี้ได้มีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจความเก่งกล้า พระบรมราชพ่อ จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และมีการความก้าวหน้าเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้รุ่งโรจน์ปรับปรุงรุ่งโรจน์เสมออารยะประเทศ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันมหิดล

ในวันนี้จะมีการมอบให้สักการะ และวางพวงมาลา กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ การจัดนิทรรศการ การจัดการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันหรือการแข่งขันของหน่วยงานที่เกี่ยว เช่น การแข่งขันโรงพยาบาลดีเด่น

และรัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาเล่าเรียน วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรม ที่องค์การสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้ค้นบรรพบุรุษไทยผู้ส่งผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ยูเนสโกประกาศเชิดชูยกย่องเกียรติยศและได้ประกาศเชิดชูสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจความเก่งกล้า พระบรมราชพ่อ ทรงเป็นบุคคลผู้ส่งผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสุดยอด ซึ่งมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมต่างๆขึ้นมา

นอกนั้น ปี 2564 ซึ่งถือเป็นวันหยุดพิเศษปีแรก หลายโรงพยาบาลก็ฉวยโอกาสเปิด

รับ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่สามัญชนอีกด้วย
ธงวันมหิดล เครื่องหมายที่การแบ่งปัน

“ธงที่ระลึกวันมหิดล” จัดทำขึ้นเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ให้เงินบริจาคคนเจ็บยากแค้นของโรงพยาบาลศิริราช เริ่มทำธงตั้งแต่วันมหิดล 24 ก.ย. พ.ศ. 2503 สีธงจะแปรไปตามวันในอาทิตย์ของวันมหิดลปีนั้นๆในพ.ศ. 2564 นี้ วันมหิดล ตรงกับวันศุกร์ จึงใช้ผ้าธงสีฟ้าสวยสดใส