วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงงาน “พวกเราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งแล้วก็พวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน ที่รับรองตัวตนสำเร็จด้านในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถพิจารณาผลการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ต้องการพิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “พิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อพิจารณาสถานะ
• เลขลำดับบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดคำว่า “พิจารณาสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท แล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว แล้วก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่พิจารณาสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมั่นหมายขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมั่นหมายได้เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 แล้วก็สามารถพิจารณาผลการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วอย่างเดียวกัน
แต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอนวันที่ 19 ม.ค. 2564 แล้วก็กระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการตรึกตรองทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.