สมัครสมาชิก SME ที่นี่! ช่วยนาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “แผนการเกื้อหนุนและก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs” ถ้าลงทะเบียนตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำแผนการเกื้อหนุนและก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันนี้มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการว่าจ้างผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมแผนการเพียง 4 วันเพียงแค่นั้น ถ้าไม่ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลให้ผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และก็พล.อ.ประวิตร วงษ์ทอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน จริงจังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการเกื้อหนุนและก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถรักษาระดับการว่าจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกจ้างตามเงื่อนไขแผนการฯ มีรายได้ดูแลตัวเองและก็ครอบครัว ทั้งผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจการค้า และก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมหวังดีผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้จักแผนการฯ ตอนนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งผู้ว่าจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อให้รับรู้ข้อมูลและก็มาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนนี้มอบหมายข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่จากที่ทำการจัดหางานจ.กรุงเทพฯ พื้นที่ 1-10 และก็ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนการฯ และก็เร่งรัดให้ลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าจำนวนมากที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลแผนการและก็ยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นผู้ว่าจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้าง 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME เกื้อหนุนการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th ตรงนี้

job

“สำหรับผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจตราคุณลักษณะ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สำนักงานประกันสังคม 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินอุดหนุนจากแผนการนี้ ในเรื่องที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อผู้ว่าจ้างและก็เลขบัญชี) และก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (ผู้ว่าจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่ที่ทำการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่ทำการจัดหางานจ.กรุงเทพฯพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ หรือถ้าอยากได้ไต่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว