“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้อยังไง ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

ณ ตอนนี้ นอกจากวัคซีนวัววิด-19 ที่ต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ซึ่งช่วงนี้ มีหลายแบบ หลายแบรนด์ในตลาด แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน รวมทั้งมีคุณภาพ

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 64) สภาหน่วยงานของผู้ซื้อ รวมทั้งโครงข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลการทดลอง “หน้ากากอนามัย” ประเภทใช้ครั้งเดียว โดยมีการตรวจทานประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 ส.ค.-3 ต.ค.64 ส่งไปตรวจที่ห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน จากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวพันทั้งผอง เพื่อรายงานผลที่พบการทดลองไม่ว่าจะมอก. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวพันกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

ตรวจทาน หน้ากากอนามัย 60 แบรนด์

“ไพบูลย์ ช่วงทองคำ” กรรมการหลักการสภาหน่วยงานของผู้ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้ารวมทั้งบริการ เปิดเผยผลการทดลองหน้ากากอนามัย 60 แบรนด์ โดยระบุว่า ความยากที่สุดคือ หลายแบรนด์เป็นภาษาต่างประเทศ ดังเช่นว่า ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไม่กล่าวว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแยกเป็นชนิดและประเภทให้ห้องทดลองทดลองตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดลอง แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 แบรนด์ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) รวมทั้งการใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 แบรนด์ รวมทั้งหน้ากากกรุ๊ปเครื่องใช้ไม้สอยคุ้มครองปกป้องทางเท้าหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 แบรนด์ โดยส่งไปทดลองห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดลองเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดลอง 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดลอง 2 เรื่องเป็นคุณภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยทางด้านการแพทย์รวมทั้งด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดลองในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 รวมทั้ง “ทดลองความสามารถสำหรับการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดลอง ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ปริมาณ 14 แบรนด์
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 3 แบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น LOC , Medicare Plus รวมทั้ง Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กว่า 11 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องการใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไปรวมทั้งการใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ98
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดลอง 27 แบรนด์
 • ผ่าน 3 แบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น Double A Care, THC รวมทั้ง Nam Anh
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 24 แบรนด์

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้อง N95

 • กำหนดให้ควรมีคุณภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดลองทั้งผอง 19 แบรนด์
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 13 แบรนด์ ยกตัวอย่างเช่น Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons รวมทั้ง Link Care
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 6 แบรนด์

พินิจอย่างไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการสภาหน่วยงานของผู้ซื้อ พูดว่า ข้อคิดเห็นสำหรับการซื้อหน้ากากอนามัยทางด้านการแพทย์ ขั้นต่ำควรมีเลขทะเบียนของ อย. เรายังจะต้องเผชิญกับวัววิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน รวมทั้งนี่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยฐานรากที่จำเป็นต้อง อยากมองเห็นการกำกับประสิทธิภาพที่แน่ชัด ผลการทดลองคราวนี้จะช่วยทำให้ผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ รวมทั้งมีคุณประโยชน์สำหรับการตกลงใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อเลี่ยงสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย รวมทั้ง สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานรวมทั้งส่งต่อข้อมูลผลการทดลองรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อ”