องคมนตรี มอบเข็มซ่อนปลายสโมสรจริยธรรมให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด

264839

องคมนตรี มอบเข็มกลัดสมาคมจรรยาบรรณให้ซี.พี.อินเตอร์เทรด

หมอเกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนซ้ายมือ) มอบเข็มกลัดสมาคมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ปี พ.ศ. 2564 ให้กับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (กรุ๊ปธุรกิจตราฉัตร) (คนกลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ เพื่อตอกย้ำซ้ำเติมมาตรฐานหน่วยงานสม่ำเสมอ ด้วยจรรยาบรรณนำธุรกิจยืนยง มากกว่า 10 ปี (เมื่อปี 2553 แล้วก็ ปี 2563) จากหอการค้าไทยแล้วก็ที่ประชุมหอการค้าที่ประเทศไทย รับรองความสำเร็จหน่วยงานในกรุ๊ปผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์คนประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ แล้วก็ยึดหลักบรรษัทภิบาล จนเป็นที่ยอมรับ แล้วก็ผ่านเกณฑ์การพิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ