อัปเดตความก้าวหน้าแผนการ “เราชนะ” จัดแจงแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าแผนการ “เราชนะ” จัดเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. พสกนิกรกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. พสกนิกรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการเราท่องเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่ง แล้วก็กรุ๊ปพสกนิกรทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะเบื้องต้นแล้วก็การันตีการใช้สิทธิ์ร่วมแผนการฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน แล้วก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. พสกนิกรกรุ๊ปผู้ที่อยากความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท แล้วก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการฯ ที่ใช้จ่ายจนกระทั่งครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมแผนการฯ รวมถึงผู้ประกอบกิจการร้านรวงแล้วก็ผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการฯ ปริมาณทั้งหมด

มากกว่า 1.3 ล้านธุรกิจ
แต่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มวงเงินแผนการ เราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.