อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้ชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ เที่ยวนี้ควรต้องโหด แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ประชากรโง่-เลวทราม-หยาบช้า-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ อำนาจวรวิชญ์ คุณครูประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ และควรต้องโหด แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ด้วย ข้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นในการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้เมืองไทยเจริญนัก แต่ว่าทำให้ไม่พินาศหรือตายหมู่เกิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยเจริญไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมากมาย แต่ว่าต้องได้คนเก่งและคนดีแบบป๋าเปรมนะครับ
หากสถานการณ์มันกัดกร่อนมากมาย รัฐประหารมีความจำเป็น คุ้มครองป้องกันสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมรู้สึกว่าอีกไม่นานสิ่งที่จำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีวันหลบหลีก และรัฐประหารเที่ยวนี้ต้องกวาดล้างให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน ควรต้องโหด แบบ 6 เดือนตุลาคม 19 ที่ทำให้วิธีการฝ่ายซ้ายจัดเตลิดเปิดเปิงไม่ผุดไม่เกิดมาเกือบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็ควรต้องทำ กำจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากเสียก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่ควรต้องเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

หากประชากรโง่ ประชากรเลวทราม ประชากรหยาบช้า ประชากรเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด วอดวายเมื่อนั้น ประชากรยิ่งใหญ่ไม่ได้ ต้องประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากประชากรยิ่งใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกขุกล่าวไว้ ประชากรควรมีธรรมะก่อนจึงเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อน

anon1