เงินเกื้อหนุนลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินอนุเคราะห์ลูกให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินอนุเคราะห์ลูกให้กับผู้ประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ตอนแรกกำเนิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มี.ค. 2564

ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีอนุเคราะห์ลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยมองเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีอนุเคราะห์ลูก เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีอนุเคราะห์ลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในตอนนี้ ก็เลยจะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ประกันตนสามารถไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมพอดี สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่อีกทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินอนุเคราะห์ลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• แล้วต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้ายังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์ลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1