เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

รู้ยัง? “วันหยุด” เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “บรรเทาล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้ประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินแก้ไข “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้ รู้ไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็น ครม. เมื่อปลายเดือน เดือนธันวาคม2563)

กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนคนไทยมาเช็ควันหยุดยาวหลายวันเมนส์กันยายน 2564 กันหน่อย เนื่องจากในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 แล้วก็ทำให้มีวันหยุดยาวหลายวันตอนสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวหลายวันเดือนกันยายน (วันมหิดล)
ตอนเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงหมายถึงวันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน 3 วันร่วมกัน เป็นต้นว่า

– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” แบงค์ก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของแบงค์ด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้นว่า

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
อีกทั้งในต.ค. 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) แล้วก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 เดือนตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน