เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 เหมาะนี่ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินแก้ไข มัธยม33 เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้ายังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ใจความระบุถึงการชำระเงินแก้ไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ตัวอย่างเช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้น และจะโอนตามลำดับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกเหนือจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจตราสิทธิรับเงินแก้ไขประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และถ้าผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มาตรฐานได้รับเงินแก้ไขแม้กระนั้นเมื่อตรวจตราสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทบทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วหลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ชัดเจน แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นกัน

33