เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยขายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนขาย ดังเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยพาณิชย์
“ประเทศชาติธุรกิจ” สะสมแนวทางการจองพันธบัตร “เราชนะ” อีกทั้ง 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนขาย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดขาย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่แบงค์ตัวแทนขาย ดังต่อไปนี้
• แบงค์ไทยพาณิชย์
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ควรเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายได้ที่ สาขาแบงค์ตัวแทนขาย