แซ่บราดน้ำเชื่อม! “เกรซ กาญจน์เกล้า”เสิร์ฟบิกินี่สีหวานทำใจสั่นไปทั้งดวง

“สันติ” หมายถึง สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการศึก ไม่มีความประพฤติปฏิบัติอันร้ายแรง ที่บางทีอาจมีผลเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน แล้วก็ความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างเห็นจุดสำคัญของสันติ ก็เลยก่อให้เกิดการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติความเป็นมาเช่นไร ไทยรัฐออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก คือวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันที่อยากให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ แล้วก็สภาพแวดล้อม เหตุเพราะประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ เกิดการศึก ความรุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นแนวทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติเช่นไร?

แต่เดิมวันสันติโลกจะตรงกับทุกวันวันอังคารที่ 3 ของก.ย. เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในครั้งนั้น ก็เพื่อทั่วโลกได้ตระหนักแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับ “สันติ” อันหมายคือ ภาวการณ์สงบสุขสงบสุข

จุดหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. ยกย่องต่อชีวิตแล้วก็เกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เท่าเทียมกันแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ด้านการเมือง แล้วก็เศรษฐกิจ
4. ยกย่องเสรีภาพสำหรับในการแสดงออก แล้วก็เห็นด้วยไม่เหมือนกันทางวัฒนธรรม
5. ดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบ แล้วก็ยกย่องต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสมานฉันท์ ยกย่องต่อหลักการประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิง

“นกพิราบ” สัญลักษณ์ที่สันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นสัญลักษณ์วันสันติสากล สื่อถึงสันติแล้วก็ความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้เสมือนดั่งความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความเสมอภาค แล้วก็ความยั่งยืนและมั่นคงของโลก.
ถัดมาในปี ค.ศ. 2001 องค์การสหประชาชาติลงความเห็นใหม่อีกรอบ โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จำเป็นต้องเลิกการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดสู้รบในการศึกตลอดทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็แปลงเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ควรต้องร่วมกันรณรงค์ แล้วก็ร่วมมือกันสนับสนุนสันติทั่วโลก เลิกความรุนแรงไม่เพียงแค่ในการศึกเท่านั้น แต่ว่ายังรวมถึงหยุดความประพฤติปฏิบัติความรุนแรงต่อเด็ก แล้วก็เพศหญิง เพื่อนำไปสู่การผลิตวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก