แห่ทำบุญสุนทาน”ข้าวเสริมแต่งดิน” จัดอาหารคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ชาวบ้านบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.จังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวแต่งแต้มดิน” ประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศ์ญาติที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดเช้ามืด

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ้านด้วยกันทำบุญทำทานเดือน 9 หรือ บุญข้าวแต่งแต้มดิน เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือวงศ์ญาติที่ตายไปแล้ว ข้าวแต่งแต้มดินจะมี ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูแล้วก็บุหรี่ ซึ่งพวกเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
มูลเหตุที่ส่งผลให้เกิดบุญข้าวแต่งแต้มดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารไปกินอาหารของสงฆ์ ตายไปแล้วจึงกำเนิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สงฆ์แล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาช่วงกลางคืนจึงพากันมาแผดเสียงก่อกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้ทราบ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วงศ์ญาติ จึงส่งผลให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวแต่งแต้มดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์นานกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้พรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนองไปวางไว้ดังที่ต่างๆเพื่อภูตผีแล้วก็เปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อ โดยชาวบ้านจะนำอาหารมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการมอบทาน รักษาศีล ฟังพระเทศน์ เพียงพอรุ่งอรุณในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปมอบหรือแขวนในรอบๆวัด สำหรับในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางแคว้นอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2

จากการถามชาวบ้านในพื้นที่ บ้านไผ่ บอกว่า ประเพณีบุญข้าวแต่งแต้มดิน เป็นประเพณีของคนภายในชุมชนแล้วก็ใกล้เคียงได้สืบสานประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่ออุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว แล้วก็จะก่อให้ทุกปี ตามความเชื่อชาวบ้านส่วนมากมีความรู้สึกพอใจที่ได้ทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้กินอาหารไม่ยากจนข้นแค้น