www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินแก้ไขจากรัฐบาล ผ่านโครงงาน “มัธยม33 พวกเรารักกัน” เข้าวิเคราะห์สิทธิ์การรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com และก็กดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 และก็ 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนกระทั่งครบ 4,000 บาท โดยผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์และก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” หรือภายใต้โครงงาน “คนละครึ่ง” และก็โครงงาน “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64


แม้กระนั้นสำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันตน วิเคราะห์สิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน มัธยม33 พวกเรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้เอาประกันตนกดเข้าไปที่รายการอาหาร “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์อย่างระมัดระวังแน่ชัด ยกตัวอย่างเช่น ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และก็รหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์ แล้วต่อจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ดังนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถวิเคราะห์สถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์และก็บริการผ่านร้านรวง/ผู้ประกอบธุรกิจ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงใส่เงิน หรือภายใต้โครงงานคนละครึ่ง และก็โครงงานพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีข้าราชการรับเรื่องติดต่อประสานงานทบทวนสิทธิ์และก็อำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำขอความเห็นรับประเด็นการลงทะเบียน ให้ผู้เอาประกันตนในโครงงาน “มัธยม33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวี่ทุกวัน ถ้าหากมีคำถามซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ ทั้งยัง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสบาย หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง).