www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

วิเคราะห์ www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกพรุ่งนี้!! จำต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงการ “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากสามัญชนติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่ายังชีพให้แก่สามัญชน เนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาวัววิด” หากว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่สามัญชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – ก.พ. 2564 กระทรวงการคลังจะพินิจพิเคราะห์จากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมสามัญชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ในขณะที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับคุณประโยชน์ชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ บุคลากรราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามโครงการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พระราชบัญญัติระเบียบการคลังการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติกฎระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 แล้วก็ที่ปรับแต่งเพิ่มอีก ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับเบี้ยบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กรุ๊ปผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

แนวทางการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com แล้วก็เริ่มทำสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ สามัญชนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” จากนั้นจะมีรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ แล้วก็กติกาต่างๆเกี่ยวกับโครงการพวกเราชนะ แล้วก็มีช่องให้คลิก “การันตี”
แล้วก็ไปสู่หน้ารายละเอียดเฉพาะบุคคล หน้านี้สามัญชนจึงควรกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบ อย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวผ่านมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำประเมินผล ให้รอชั่วประเดี๋ยว หลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการวิเคราะห์คุณลักษณะ ตามเงื่อนไขโครงการ

ถ้าเจอปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com ซักถามได้ที่ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 แล้วก็ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)