ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของราษฎร

กรณีศึกษาจาก เหตุเพลิงไหม้ โรงงานสารเคมี หรือโรงงานโฟม หมิงตี้ อำเภอบางพลี จ.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการ โดยยิ่งไปกว่านั้น กรมแบบแปลนเมือง และ กรมอุตสาหกรรม ต้องเร่งตรวจสอบและปรับแก้ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอีกและแปลงเป็นปัญหาทับซ้อนด้านสังคม จะทำยังไง ระหว่างพื้นที่พักอาศัยของประชากรกับ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม แยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนทั้ง เรื่องที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งมาก่อนชุมชนและชุมชนมีอยู่ก่อนโรงงานอุตสาหกรรม จะมาอ้างกฎหมายเป็นไม้บรรทัดโดยไม่คำนึงถึงหลักวิชารัฐศาสตร์อาจผิดต้องนัก

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่เพียรพยายามเข้าไปให้ความให้การช่วยเหลือทุเลาความลำบากให้ราษฎร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ปตท. โดย อรรถพล โอกาสพิบูลย์ ประธานข้าราชการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ร่วมกับกรุ๊ป ปตท.ในเครือทั้งปวง เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของ ความมั่นคงและยั่งยืน ความปลอดภัย อนามัยและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยที่มีบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี ด้านวิศวกรรม ซึ่งมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเยอะแยะ โดยยิ่งไปกว่านั้นด้าน Oil & Gas สามารถเข้าไปช่วยเหลือและยับยั้งเหตุได้ตรงจุดที่สุด
เนื่องมาจากด้านความปลอดภัยและความมั่นคงและยั่งยืนทั้งในส่วนของ ปตท.และชุมชนใกล้เคียงเอง ไม่ว่าจะเป็นที่มาบตาพุดหรือที่ชลบุรี จะเน้นเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนและความปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณภัย กรมป้องกันและทุเลาสาธารณภัย ที่สามารถจะช่วยเข้าไปยับยั้งเหตุเป็นปกติอยู่แล้วจึงมีประสบการณ์ที่ตรงนี้

ความพร้อมเพรียงทั้งด้านสายงานระบบท่อส่งแก๊ส ที่ ปตท.โออาร์ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือโฟมดับเพลิงรวมถึงรถดับเพลิงพร้อมข้าราชการปฏิบัติการ ไออาร์พีซี มีทีมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทในกรุ๊ป พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง ช่วยเหลือ และยับยั้งเหตุฉุกเฉิน ทั้งในและต่างถิ่น พร้อมที่จะให้ความให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้ตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหัวฉีดดับเพลิงแบบ Fix Monitor หุ่นยนต์ดับเพลิงและโฟมดับเพลิง

โรงงานแยกปิโตรเลียม ปตท.พร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของกรุ๊ปโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง จ.ระยอง
มีคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษ กรุ๊ป ปตท.41 คน ที่นำโดย ณัฐมั่งคั่ง ละอองทอง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารภาวะเหตุฉุกเฉิน ฝ่าดับเพลิงกัน 20 ชั่วโมง สามารถที่จะเข้าควบคุมเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญเป็นการจัดการจัดการข้างหลังเพลิงสงบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมหรือสารเคมีที่ตกค้างอันจะมีผลให้เกิดมลพิษกับราษฎร ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่อยู่นอกบ่อและสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในบ่อ ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกแนวทาง รวมทั้งการบรรเทาความลำบากเฉพาะหน้าให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ผ้าห่ม กล่องพลังใจ ไปจนกระทั่งหน้ากากป้องกันพิษ ที่การหยุดเหตุเพลิงไหม้โดยปกติ จะมิได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงผลกระทบด้านมลพิษและสภาพแวดล้อมที่จะเกิดกับชุมชน
น่าจะเป็นโมเดลของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของราษฎรได้เป็นอย่างดี.